112 let Sixtu. 112 let tradice.

Účetní informace

Účtování leasingu

 

Jak se účtuje leasing? To je jedna z častých otázek, kterou firmy při pořizování firemního autoparku řeší.

V první řadě je důležité správně rozlišovat jednotlivé typy leasingu. Způsob účtování se totiž u finančního a operativního leasingu liší.

 

Účtování finančního leasingu

U finančního leasingu po jeho ukončení přechází vozidlo do vlastnictví nájemce. Po celou dobu trvání leasingu je ale vůz stále majetkem leasingové společnosti – není to totéž jako splátkový prodej. Nájemce proto během leasingu eviduje vozidlo v podrozvahové evidenci a do jeho majetku přechází až s ukončením leasingu. (Zpravidla se pak auto klasifikuje jako dlouhodobý hmotný majetek.) 

Je ovšem nutné dát si pozor na případné komplikace se splácením nebo s průběhem leasingu obecně – pokud je finanční leasing předčasně ukončen, nebo nedojde k převodu vozidla do vlastnictví pronajímatele, považuje se celý průběh leasingu za nájem.  

U tohoto typu leasingu je také potřeba počítat s nutností hrazení akontace a nákladů na provoz a údržbu. Ty je potřeba také účtovat, a to do nákladů podle správné nákladové skupiny.  

V případě, že mají být splátky finančního leasingu daňově uznatelné, musí si pronajímatel dát pozor i na dobu trvání leasingu. Ta musí být shodná s dobou odepisování – konkrétně u automobilů se jedná o 5 let, tedy 60 měsíců. Ze zákona lze ale u některých odpisových skupin (skupiny 2 až 6, kam spadají i osobní a nákladní vozidla) dobu nájmu zkrátit až o 6 měsíců. Důležitou podmínkou je také to, že musí být předmět leasingu - tedy auto - po skončení leasingu zahrnuto do majetku nájemce.  

 

Účtování operativního leasingu

 

U operativního leasingu nedochází k převodu vlastnictví na nájemce, vozidlo je tak po celou dobu v majetku pronajímatele a zůstává zde i po ukončení doby leasingu. Způsob evidence se během pronájmu neliší od finančního leasingu – opět se jedná o podrozvahovou evidenci, rozdíl nastává až při ukončení pronájmu, kdy musí dojít ke zrušení podrozvahové evidence.  

Na rozdíl od finančního leasingu pronajímatel nemusí řešit akontaci ani náklady na servis vozidla – je pouze potřeba pravidelně hradit stanovenou výši splátek, ve které je již vše potřebné zahrnuto.

Měsíční splátky jsou v případě operativního leasingu daňově uznatelným nákladem bez ohledu na dobu trvání leasingu a jejich DPH je kompletně odečitatelnou položkou.  

Tím, že vozidlo po celou dobu leasingu zůstává v majetku leasingové společnosti, neřeší nájemce ani jeho odpis a celý operativní leasing se tak nijak nepromítá do finanční bilance firmy.  

 

 

https://www.sixtleasing.cz/User_Files/contenttemplateeditor/664c6ad6ec4e7Uctovani-freepik.jpg
Máte dotazy? Sixtleasing kontakty.

Máte dotazy?

Neváhejte nás kontaktovat

Obchodní oddělení Sixt

Asistenční služba SIXT - ÚAMK

Silniční asistence, blokace tankovacích karet mimo pracovní dobu