Seznam autorizovaných servisů

 

Údržba a servis vozidla v operativním leasingu musí být prováděn vždy v autorizovaných servisech dané značky.

Seznam autorizovaných servisů (včetně kontaktů na kontaktní osoby spolupracující se Sixt Leasing).

 

 oprava auta - freepik

 

Postup při objednání, předání a převzetí vašeho vozu do servisu:

Objednejte se s dostatečným časovým předstihem (48 hod.) telefonicky u smluvního partnera a informujte jej o všech požadovaných opravách.

Informujte jej o skutečnosti, že se jedná o vozidlo ve správě Sixt Leasing.

Prokažte se osvědčením o technické způsobilosti (OTP) a Asistenční a servisní kartou.

Při přistavení vozu k opravě vyplňte zakázkový list, ve kterém by měl být popsán sjednaný rozsah oprav, předběžná cena a termín ukončení opravy.

Při převzetí vozidla z opravy zkontrolujte, zda Vámi požadované práce byly provedeny dle zadání a v požadované kvalitě. Případné reklamace uplatněte ihned v servisu.

 

Další důležité informace:

Smluvní servisy uvedené v přiloženém seznamu jsou povinny přijmout vozidlo Sixt Leasing do servisu. V případě nesplnění tohoto závazku je potřeba ihned informovat technické oddělení Sixt Leasing, které zjedná nápravu.

Servisní náklady neplaťte samostatně ani hotově. Faktury za opravu budou zasílány autorizovaným servisem přímo na Sixt Leasing.

Provádět jakékoli neautorizované zásahy do vozidla není dovoleno.

V případě závady na tachometru a počítadle kilometrů je třeba okamžitě informovat technické oddělení Sixt Leasing.

Veškerá poškození, včetně těch, která nejsou pojistnou událostí, je nutno ihned ohlásit na technické oddělení Sixt Leasing a nechat odstranit v autorizovaném servisu.

V případě nutnosti oprav v zahraničí je nutno využít asistenční služby. V případě, že asistenční služba není součástí smlouvy na Vaše vozidlo, je nutno zaplatit opravu hotově a zajistit, aby faktura - daňový doklad za opravu byla vystavena na firmu Sixt. Dále je nutno opravu předem projednat s technickým oddělením Sixt Leasing.

V případě ztráty dokladů, klíčů, RZ, případně dalších dokumentů k vozidlu, je potřeba ihned informovat Sixt Leasing - technické oddělení. V případě ztráty RZ je nutno nahlásit ztrátu také Policii ČR.

Seznam autorizovaných servisů

 

NÁHRADNÍ VOZIDLO!

V případě, že máte ve smlouvě o operativním leasingu sjednáno náhradní vozidlo, kontaktujte naše obchodní oddělení 

V jiném případě kontaktujte naši autopůjčovnu.


HLÁŠENÍ ŠKODNÍ UDÁLOSTI

Další informace k ohlášení škodní události

V případě jakýchkoliv dotazů týkající se servisu kontaktujte:


► technické oddělení, na tel.:

   +420 266 007 021

   +420 777 922 007

Máte dotazy? Neváhejte nás kontaktovat:
+420 266 007 050