112 let Sixtu. 112 let tradice.

Seznam autorizovaných servisů

Smluvní servisy

Údržba a servis vozidla v operativním leasingu musí být prováděn vždy v autorizovaných servisech dané značky.

Seznam autorizovaných servisů (včetně kontaktů na kontaktní osoby spolupracující se Sixt Leasing).

 

 

Postup při objednání, předání a převzetí vašeho vozu do servisu:

• Objednejte se s dostatečným časovým předstihem (48 hod.) telefonicky u smluvního partnera a informujte jej o všech požadovaných opravách.

• Informujte jej o skutečnosti, že se jedná o vozidlo ve správě Sixt Leasing.

• Prokažte se osvědčením o technické způsobilosti (OTP) a Asistenční a servisní kartou.

• Při přistavení vozu k opravě vyplňte zakázkový list, ve kterém by měl být popsán sjednaný rozsah oprav, předběžná cena a termín ukončení opravy.

• Při převzetí vozidla z opravy zkontrolujte, zda Vámi požadované práce byly provedeny dle zadání a v požadované kvalitě. Případné reklamace uplatněte ihned v servisu.

 

Další důležité informace:

• Smluvní servisy uvedené v přiloženém seznamu jsou povinny přijmout vozidlo Sixt Leasing do servisu. V případě nesplnění tohoto závazku je potřeba ihned informovat technické oddělení Sixt Leasing, které zjedná nápravu.

• Servisní náklady neplaťte samostatně ani hotově. Faktury za opravu budou zasílány autorizovaným servisem přímo na Sixt Leasing.

• Provádět jakékoli neautorizované zásahy do vozidla není dovoleno.

• V případě závady na tachometru a počítadle kilometrů je třeba okamžitě informovat technické oddělení Sixt Leasing.

• Veškerá poškození, včetně těch, která nejsou pojistnou událostí, je nutno ihned ohlásit na technické oddělení Sixt Leasing a nechat odstranit v autorizovaném servisu.

• V případě nutnosti oprav v zahraničí je nutno využít asistenční služby. V případě, že asistenční služba není součástí smlouvy na Vaše vozidlo, je nutno zaplatit opravu hotově a zajistit, aby faktura - daňový doklad za opravu byla vystavena na firmu Sixt. Dále je nutno opravu předem projednat s technickým oddělením Sixt Leasing.

• V případě ztráty dokladů, klíčů, RZ, případně dalších dokumentů k vozidlu, je potřeba ihned informovat Sixt Leasing - technické oddělení. V případě ztráty RZ je nutno nahlásit ztrátu také Policii ČR.

SEZNAM AUTORIZOVANÝCH SERVISŮ

https://www.sixtleasing.cz/User_Files/photos/no-photo.jpg

NÁHRADNÍ VOZIDLO!

V případě, že máte ve smlouvě o operativním leasingu sjednáno náhradní vozidlo, kontaktujte naše obchodní oddělení 

V jiném případě kontaktujte naši autopůjčovnu.

 

HLÁŠENÍ ŠKODNÍ UDÁLOSTI

 

V případě jakýchkoliv dotazů týkající se servisu kontaktujte:


► technické oddělení, na tel.:

   +420 266 007 021

   +420 777 922 007

https://www.sixtleasing.cz/User_Files/contenttemplateeditor/65ae94b4a1a4ezaznam_nehoda.jpg
Máte dotazy? Sixtleasing kontakty.

Máte dotazy?

Neváhejte nás kontaktovat

Obchodní oddělení Sixt

Asistenční služba SIXT - ÚAMK

Silniční asistence, blokace tankovacích karet mimo pracovní dobu