Online služby – operativní leasing

Máte vysoké náklady související se správou Vaší flotily? Důvodem je nedostatek transparentních dat a objektivních analýz. Nabízíme vám online reportingový nástroj přímo od Sixtu. Jedním kliknutím myši zjistíte informace a různé podrobnosti, od celkového přehledu flotily vozidel ve fleet managementu nebo v operativním leasingu po detailní přehled o jednotlivém kontraktu.

Máte dotazy? Neváhejte nás kontaktovat:
+420 266 007 050