112 let Sixtu. 112 let tradice.

Finanční leasing

Vedle operativního leasingu můžete při průzkumu nabídek narazit také na tzv. finanční leasing. Jedná se o formu leasingu, kdy po ukončení pronájmu nezůstává vozidlo ve vlastnictví leasingové společnosti, ale stává se majetkem zákazníka. Až do celkového splacení dlužné částky je ale vůz majetkem pronajímatele, stejně jako v případě operativního leasingu.

Kromě splácení samotného vozidla zákazník v rámci měsíčních splátek také hradí povinné ručení a havarijní pojištění. Často bývá součástí také pojištění neschopnosti splácet, které klienta chrání například v případě pracovní neschopnosti nebo ztráty zaměstnání. 

Speciálním případem finančního leasingu je tzv. zpětný leasing (podrobněji se mu věnujeme v samostatném článku o zpětném leasingu). Ten je vyhledávaný zejména v případě, že zákazník akutně potřebuje finanční prostředky, ale zároveň nechce o věc trvale přijít jejím prodejem. Často je používán také jako ochrana majetku v případě dluhů či exekucí - stejně jako u ostatních forem leasingů, i zde je totiž majitelem vozidla po celou dobu leasingová společnost. 

Firma Sixt se nicméně specializuje především na operativní leasing, kde vozidlo po ukončení leasingové smlouvy zůstává v majetku pronajímatele. Nájemce tak hradí náklady jen do výše reálného opotřebení a nemusí řešit starosti spojené s prodejem vozidla a další administrativu. 

https://www.sixtleasing.cz/User_Files/photos/no-photo.jpg
Máte dotazy? Sixtleasing kontakty.

Máte dotazy?

Neváhejte nás kontaktovat

Obchodní oddělení Sixt

Asistenční služba SIXT - ÚAMK

Silniční asistence, blokace tankovacích karet mimo pracovní dobu