112 let Sixtu. 112 let tradice.

Pojištění odpovědnosti

Pojištění odpovědnosti pro služební vozidla

U služebních vozidel v režimu operativního leasingu nebo správy autoparku je často řešeným problémem odpovědnost v případě škody, kterou na nich zaměstnanec způsobí. Pro tyto účely existuje tzv. pojištění odpovědnosti zaměstnance. Co to je a na jaké případy se vztahuje?

Pojištění odpovědnosti zaměstnance, lidově zvané také „pojistka na blbost“, je určené pro řešení škod, které zaměstnanec při výkonu práce svému zaměstnavateli způsobí. Jeho součástí může být právě i připojištění řízení služebního vozidla (samostatnou pojistku pouze na řízení služebního auta u nás sjednat nelze). To se vztahuje na služební cesty v rámci ČR nebo celé Evropy. Ceny pojištění se odvíjí od výše spoluúčasti – nejčastěji se setkáte se spoluúčastí 10 %, někdy ale může být již od 1000 Kč. Chcete-li pojistku platit co nejnižší, vyberte si maximální spoluúčast, což bývá 30 %.

To, že jste pojistku na odpovědnost při řízení služebního vozidla uzavřeli, oceníte zejména při zavinění nehody vlastní nedbalostí. Může vám ale pomoci také například v situaci, kdy ve služebním voze převážíte náklad (zboží, materiál...) a dojde k jeho poškození. Škoda na nákladu ale nesmí vzniknout zanedbáním z vaší strany – například nedostatečným upevněním.

Na co je ještě nutné dát si pozor?

Abyste mohli pojistku odpovědnosti pro řízení služebního vozidla vymáhat, musí vámi způsobená škoda vzniknout „při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s tímto plněním“. Nelze ji tak uplatnit na nehody vzniklé při soukromém užívání služebního vozu, například během víkendového výletu. Velkým problémem je také, pokud se prokáže úmyslné zavinění nehody či dokonce řízení pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek. V takovém případě nejen, že nemáte nárok na plnění pojistky, ale navíc po vás zaměstnavatel může vymáhat celou výši škody (při neúmyslném zavinění a bez intoxikace je stropem 4,5násobek průměrné mzdy zaměstnance).

 

 

Máte dotazy? Sixtleasing kontakty.

Máte dotazy?

Neváhejte nás kontaktovat

Obchodní oddělení Sixt

Asistenční služba SIXT - ÚAMK

Silniční asistence, blokace tankovacích karet mimo pracovní dobu