112 let Sixtu. 112 let tradice.

Fleet management pro střední firmy

Stejně jako malé firmy, i ty střední často správu vozového parku podceňují a nemají zavedeny žádné postupy ani správce, který by měl tuto oblast na starost.

Zkušený fleet manager přitom dokáže firmě uspořit náklady i v řádu milionů. Protože je ale pro malé a střední firmy často nevýhodné najímat dalšího zaměstnance pouze na tuto pozici, je outsourcing správy vozového parku u těchto společností nejvýhodnějším řešením.

Postoupení fleet managementu odborníkům přitom přináší hned několik výhod:

  • ÚSPORA NÁKLADŮ: správce vozového parku analyzuje celkové náklady (TCO) a podle výsledků navrhuje další opatření vedoucí k úsporám nákladů a vyšší efektivitě.
  • ÚSPORA ČASU: zaměstnancům vaší firmy odpadá veškerá starost o administrativu, která správu firemního autoparku doprovází. Tento čas pak vaše firma může věnovat činnostem, které jí přinesou další zisk.

Sixt leasing nabízí svým klientům produkt Správa vozového parku, který navíc individuálně přizpůsobujeme potřebám každého klienta. Postaráme se o veškerou administrativu, provoz, údržbu a vyhodnocování nákladů. Kontaktujte nás a svěřte svůj fleet management profesionálům.

https://www.sixtleasing.cz/User_Files/photos/no-photo.jpg
Máte dotazy? Sixtleasing kontakty.

Máte dotazy?

Neváhejte nás kontaktovat

Obchodní oddělení Sixt

Asistenční služba SIXT - ÚAMK

Silniční asistence, blokace tankovacích karet mimo pracovní dobu